Uddannelsen som skiltetekniker 

På uddannelsen til skiltetekniker får du en grundlæggende viden om farver, form og design. Du lærer om skiltes forskellige udtryk og virkemidler, lige som du lærer om materialer, typografi og farvers opbygning og funktion. 

Som skiltetekniker bruger du derfor både din kreativitet og håndværks-mæssige evner, når du er med til at designe og producere alt fra skilte og reklamer til bygningsfacader til foliering af biler og møbler. Du er med i hele processen fra første skitsering til at fremstille og sætte det færdige produkt op. 

Med en skilteteknikeruddannelse er der gode jobmuligheder. Du kan både blive ansat i grafiske virksomheder, i mindre skiltevirksomheder og i større virksomheder med dekorations- eller reklameafdelinger. Derudover får du adgang til flere videregående uddannelser, hvor du kan videreuddanne dig til fx multimediedesigner eller designteknolog.  

  

 

Fakta om uddannelsen

Her er fakta om uddannelsen samlet emnevis.

Varighed 

4 år og 3 mdr. inkl. grundforløb.

Adgangskrav 

Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Hvis du ikke kan finde en læreplads, har du mulighed for at komme i skoleoplæring. Den foregår i et skoleoplærings-center. 

Ny mesterlære 

Det er muligt at være i NY mesterlære på skiltetekniker-uddannelsen. 

Økonomi

Du får SU og lærlingeløn.

Uddannelsessteder

Jylland

Sjælland

Blivmaler (43 Of 57)
Bliv Maler (82 Of 83) (1)

Uddannelsens
opbygning

Uddannelsen til skiltetekniker er en kombination af et grundforløb på en erhvervsskole og et efterfølgende hovedforløb, hvor du skiftevis er på skole og i praktik. Du har desuden mulighed for at tage uddannelsen som en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX).

Få et overblik over uddannelsens opbygning herunder.

Forløb

Uddannelsen består af et grundforløb, der tages på en erhvervsskole og varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

EUX figur

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Fag

På skolen undervises du fx i:

- Frihåndstegning
- Computerbaseret design direkte til print
- Farvers opbygning, virkning og funktion

Du skal også have fag som teknologi og dansk. 

Praktik

I praktikperioden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

EUX

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (EUX). Med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial eksamen.

EUX figur

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Fag på gymnasialt niveau

I løbet af hele din eux-uddannelse gennemfører du dermed følgende fag på gymnasialt niveau:

- Dansk A
- Engelsk B
- Samfundsfag C
- Matematik B
- Teknologi B
- Fysik B
- Kemi C
- Design B

Mød vores lærlinge her og bliv klogere på deres arbejde

Se meget mere på
Bliv Maler PLAY

Velkommen til vores videounivers. Bliv Maler PLAY giver dig et underholdende og inspirerende indblik i branchen.

Gå til Bliv Maler PLAY

Frame 35
Blivmaler (43 Of 57)

Tilmeld dig interessebanken

Er du interesseret i at høre mere om konkrete karrieremuligheder inden for malerfaget?

Tilmeld dig vores interessebank og få mails om relevante events, lærepladser og meget mere.

Tilmeld dig her