Uddannelsen som bygningsmaler

Det gode malerarbejde kræver mere end blot at kunne svinge den store malerrulle. Det kræver også den rigtige viden, teknik og sans for æstetik.

På uddannelsen lærer du alle faser fra rådgivning af kunden til bundbehandling, klargøring, tapetsering, maling og lakering. Du lærer også om former, farver og teksturer, hvor du skal tænke i detaljer og bruge dine kreative evner. 

Som bygningsmaler arbejder du både indendørs og udendørs, og ofte arbejder du sammen med mange andre – som for eksempel andre malere eller bygningshåndværkere. Du får erfaring med hvilke produkter, der skal anvendes, og du bliver dygtig til at overskue alle faser af malerarbejdet. 

Med en uddannelse som bygningsmaler har du mange muligheder og gode fremtidsudsigter. Du kan vælge at specialisere dig i særlige maleteknikker som marmorering eller forgyldning. Du har også mulighed for at videreuddanne dig til fx dekorationsmaler eller bygningskonstruktør. 

Fakta om uddannelsen

Her er fakta om uddannelsen samlet emnevis. 

Varighed

4 år og 3 mdr. inkl. grundforløb.

Adgangskrav 

Folkeskolens afgangseksamen el. tilsvarende med karakteren 2,0 i dansk og matematik.

Skoleoplæring

Hvis du ikke kan finde en læreplads, har du mulighed for at komme i skoleoplæring. Den foregår i et skoleoplærings-center. 

Ny mesterlære 

Det er muligt at være i NY mesterlære på bygningsmaler-uddannelsen. 

Økonomi 

Du får SU og lærlingeløn.

Bliv Maler (47 Of 83)
Blivmaler (54 Of 57)

Uddannelsens
opbygning

Uddannelsen til bygningsmaler er en kombination af et grund-forløb på en erhvervsskole og et efterfølgende hovedforløb, hvor du skiftevis er på skole og i praktik. Du har også mulighed for at tage uddannelsen som en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX).

Få et overblik over uddannelsens opbygning herunder. 

Forløb

Uddannelsen består af et grundforløb, som varer 20 eller 40 uger, samt et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb.

EUX figur

Figuren er vejledende; den enkelte skole kan selv tilrettelægge forløbet.

Fag

På skolen undervises du fx i:

- Farvelære
- Materialelære
- Elektronisk tegning
- Opmåling
- Naturfag
- Dansk

Du skal også have fag som innovation, arbejdsmiljø og rulle-bukke stilladskursus. 

Uddannelsen til bygningsmaler er en kombination af et grundforløb på en erhvervsskole og efterfølgende tre hovedforløb, hvor du skiftevis er på skole og i oplæring. Du har mulighed for at tage uddannelsen som en erhvervsfaglig studentereksamen (EUX). 

Praktik

I praktikperioden bliver du oplært i de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Praktikken foregår på en arbejdsplads eller evt. i et praktikcenter.

EUX

Du har mulighed for at tage uddannelsen som erhvervsfaglig studentereksamen (EUX). Med EUX kombinerer du erhvervsuddannelsen med en gymnasial eksamen og opnår generel studiekompetence. Det betyder, at du har de samme muligheder for at læse videre som dem, der har en gymnasial uddannelse.

Fag på gymnasialt niveau

I løbet af hele din EUX-uddannelse gennemfører du følgende fag på gymnasialt niveau:

- Dansk A
- Engelsk B
- Samfundsfag C
- Matematik B
- Teknologi B
- Fysik B
- Kemi C
- Teknikfag B – byggeri og energi

Mød vores lærlinge her og bliv klogere på deres arbejde

Se meget mere på
Bliv Maler PLAY

Velkommen til vores videounivers. Bliv Maler PLAY giver dig et underholdende og inspirerende indblik i branchen.

Gå til Bliv Maler PLAY

Frame 35
Blivmaler (43 Of 57)

Tilmeld dig interessebanken

Er du interesseret i at høre mere om konkrete karrieremuligheder inden for malerfaget?

Tilmeld dig vores interessebank og få mails om relevante events, lærepladser og meget mere.

Tilmeld dig her